preloder
Menu Close

SM ECO (35-100kW)

SM ECO KOTLOVI SA VODENIM IZMJENJIVAČEM
Peći na pelet su ekonomične,imaju dug vijek upotrebe,lako održavanje i zagarantovano najniže emisije čađi i štetnih čestica u okoliš. Sve peći na biomasu i drveni pelet imaju najsavremeniju tehnologiju. Ulaganjem u grijanje na pelet, vi nećete samo sačuvati svoj prostor i smanjiti potrošnju novca za grijanje, nego ćete doprinijeti boljoj i čistijoj okolini.

MANJE PROSTORA VIŠE TOPLINE
Sačuvajte prostor. Prilagodite veličinu peći potrebama vašeg objekta, vašem prostoru i zaboravite na dodatne prostorije za skladištenje goriva. Pelet zauzima veoma malo prostora za skladištenje.

IZABERITE PEĆ ZA VAŠE POTREBE
U određivanju potrebne toplotne energije, površina zagrijavanja i vrsta izolacije objekta su od ključnog značaja. Zbog raznovrsne ponude u jačinama i veličinama, peći na pelet su izvanredne za objekte sa niskim gubitkom toplotne energije kao i gusto naseljenim mjestima.

VIŠESTRUKA FUNKCIONALNOST
Pelet kotlovi dozvoljavaju izbor snage zagrijavanja,pripremu toplotne vode i reguliranje sagorijevanja.
Kotlovi na pelet služe za zagrijavanje stambenih i poslovnih prostora uz maksimalan ugođaj korištenja, odnosno automatizovan rad. Kao gorivo koriste drveni pelet i dobijaju se od drobljenog i presovanog drveta, a pri sagorijevanju daje minimalnu emisiju CO2 i prašine pepela. Kotlovi na pelet su automatizovani i imaju mogućnost programiranog rada. Samo-potpaljivanje, cjelodnevno loženje i automatska modulacija snage zagrijavanja prostora su samo neke od osobina koje izdvajaju ovaj proizvod od klasičnih metoda zagrijavanja. Proces čišćenja je jednostavan a postoji mogućnost i automatizacije samog čišćenja koje bi povećalo komfort korištenja.

Prednosti kotla LAFAT serije SM ECO:
• dizajn
• automatska potpala kotla
• automatski regulisan broj obrtaja ventilatora
• automatska regulacija snage gorionike
• automatsko čišćenje gorionika
• primjena zagrijavanja i niskoenergetskih objekata
• vrhunska upravljačka regulacija
• integrisani spremnik za pelet
• toplotni izmjenjivač za visoko iskorištenje energije (93,3)
• jednostavna montaža i puštanje u rad kotla
• kvalitetan servis i tehnička podrška