Lafat komerc: Naši stipendisti su budući stručnjaci naših proizvodnih pogona

 

Kompanija Lafat komerc d.o.o. već dugi niz godina ima odličnu saradnju sa JU Mješovitom srednjom školom u Kalesiji u vidu pružanja podrške za bolje uslove usvajanja znanja, prilika za odrađivanje praktične nastave na savremenim mašinama sa iskusnim Lafatovim stručnjacima.

Početkom decembra 2022., ova kompanija je omogućila nove stipendije za učenike struke zavarivača i instalatera centralnog grijanja, te trenutno stipendira 11 učenika. Stipendija iznosi 200 KM, a nakon obavljene prakse i njihovog školovanja, učenici imaju zagarantovano zaposlenje u Lafat komercu u Kalesiji.

Lafat komerc: Naši stipendisti i praktikanti su budući stručnjaci naših proizvodnih pogona. Čast nam je biti podrška tokom profesionalnog razvoja ovih mladih nada koji će sigurno izrasti u fenomenalne ljude.

Društveno korisna odgovornost je obaveza svih nas jer ulaganje u mlade je ulaganje u budućnost čitave zajednice.