preloder
Menu Close

Lafat ECO SMART

LAFAT ECO SMART je potpuno jedinstveni kotao na pelet na tržištu i daje maksimalan ugođaj pri zagrijavanju Vašeg doma. Smart heating tehnology, kako i sam naziv nove serije govori, postavlja potpuno nove, više standarde na području tehnike grijanja, kao i dizajna. Već na prvi pogled se može vidjeti da se radi o moderno dizajniranom proizvodu koji će zadovoljiti kriterije korisnika širom svijeta. 

 

GRIJTE VAŠ DOM I UŠTEDITE
Lafat kotlovi svojim jedinstvenim karakteristikama uz minimalnu potrošnju peleta daju maksimalnu izlaznu snagu kotla, minimalnu emisiju CO2, maksimalan komfor grijanja i predstavljaju automatizovani izvor toplotne enrgije.

 

MODERAN DIZAJN
Lafatl kotlovi su moderno dizajnirani proizvodi sa visoko-kvalitetnom metodom proizvodnje, kvalitetnom kontrolom (upravljanja) rada kotla i ekonomičnim principom rada. Istovremeno Vam nude uštedu troškova pri samoj investiciji, kao i uštedu goriva tokom čitavog vremena eksploatisanja kotlova.

 

Prednosti ‹‹Smart‹‹ serije kotlova:
• Potpuno moderan dizajn
• Kompaktnost kotla
• Potpuno automatska potpala i loženje
• Jedinstveno automatsko čišćenje i izbacivanje pepela u spremnik
• Garantovana potpala kotla, zbog jednistvenog sistema čišćenja gorionika
• Veliki spremnik za pelet (cca 90 kg)
• Toplotni izmjenjivač sa pomičnim turbulatorima i maksimalnim iskorištenjem 94%
• Automatski regulisan broj obrtaja ventilatora
• Kvalitetna regulacija za upravljanjem kotlom sa ››touch‹‹ upravljačkom jedinicom
• Čišćenje kotla samo na kraju sezone
• Programirani temperaturni limit (kada kotao modulira odnosno automatski smanjuje temperaturu)
• Sigurnosni prekidač (STB)