preloder
Menu Close

Industrijski kotlovi na pelet

Kotlovi na pelet su projektovani za izgaranje drvenog peleta i zagrijavanje većih stambenih i poslovnih prostora do cca 2.500 m2. Svojim jedinstvenim karakteristikama uz minimalnu potrošnju peleta daju maksimalnu izlaznu snagu kotla, minimalnu emisiju CO2, maksimalan komfor grijanja i predstavjaju automatizovani izvor topline. Serijski se isporučuje sa regulacijskom pločom, velikim ventilatorom samo na izlazu dimnih plinova. Kotlovi na pelet serije SM ECO Industry se obavezno spajaju na akumulacijske spremnike, radi veće uštede peleta, kraćeg perioda rada pri zagrijavanju sistema grijanja i dužeg vijeka trajanja kotla i njegovih dijelova.
Uz kotao dolazi standardni spremnik za pelet sa dozatorom peleta. Kapacitet pelet spremnika je cca 450 kg.
U ponudi je dodatna opcija povećanja spremnika za pelet kao i sistem doziranja ili prenosa peleta iz obližnjeg spremnika ili silosa peleta do samog kotla i spremnika peleta za snadbijevanje kotla.

 Prednosti kotla SM ECO Industry:
• Automatska potpala
• Vrhunska upravljačka regulacija
• Veliki spremnik za pelet koji dolazi uz kotao
• Visoko iskorištenje energije
• Programirani temperaturni limit (kada kotao modulira odnosno automatski smanjuje temperaturu)
• Kvalitetan servis i tehnička podrška