Lafat ECO SMART 15 – 25kW

LAFAT ECO SMART je potpuno jedinstveni kotao na pelet na tržištu i daje maksimalan ugođaj pri zagrijavanju Vašeg doma. Smart heating tehnology, kako i sam naziv nove serije govori, postavlja potpuno nove, više standarde na području tehnike grijanja, kao i dizajna. Već na prvi pogled se može vidjeti da se radi o moderno dizajniranom proizvodu koji će zadovoljiti kriterije korisnika širom svijeta.

GRIJTE VAŠ DOM I UŠTEDITE
Lafat kotlovi svojim jedinstvenim karakteristikama uz minimalnu potrošnju peleta daju maksimalnu izlaznu snagu kotla, minimalnu emisiju CO2, maksimalan komfor grijanja i predstavljaju automatizovani izvor toplotne enrgije.

MODERAN DIZAJN
Lafat kotlovi su moderno dizajnirani proizvodi sa visoko-kvalitetnom metodom proizvodnje, kvalitetnom kontrolom (upravljanja) rada kotla i ekonomičnim principom rada. Istovremeno Vam nude uštedu troškova pri samoj investiciji, kao i uštedu goriva tokom čitavog vremena eksploatisanja kotlova.

Prednosti ‹‹Smart‹‹ serije kotlova:

 • Potpuno moderan dizajn
 • Kompaktnost kotla
 • Potpuno automatska potpala i loženje
 • Jedinstveno automatsko čišćenje i izbacivanje pepela u spremnik van kotla
 • Garantovana potpala kotla, zbog jednistvenog sistema čišćenja gorionika
 • Veliki spremnik za pelet (cca 120 kg)
 • Toplotni izmjenjivač sa pomičnim turbulatorima i maksimalnim iskorištenjem 96%
 • Automatski regulisan broj obrtaja ventilatora
 • Kvalitetna regulacija za upravljanjem kotlom sa ››touch‹‹ upravljačkom jedinicom
 • Čišćenje kotla samo na kraju sezone
 • Programirani temperaturni limit (kada kotao modulira odnosno automatski smanjuje temperaturu)
 • Sigurnosni prekidač (STB)

LAFAT ECO SMART je potpuno jedinstveni kotao na pelet na tržištu i daje maksimalan ugođaj pri zagrijavanju Vašeg doma. Smart heating tehnology, kako i sam naziv nove serije govori, postavlja potpuno nove, više standarde na području tehnike grijanja, kao i dizajna. Već na prvi pogled se može vidjeti da se radi o moderno dizajniranom proizvodu koji će zadovoljiti kriterije korisnika širom svijeta.

GRIJTE VAŠ DOM I UŠTEDITE
Lafat kotlovi svojim jedinstvenim karakteristikama uz minimalnu potrošnju peleta daju maksimalnu izlaznu snagu kotla, minimalnu emisiju CO2, maksimalan komfor grijanja i predstavljaju automatizovani izvor toplotne enrgije.

MODERAN DIZAJN
Lafat kotlovi su moderno dizajnirani proizvodi sa visoko-kvalitetnom metodom proizvodnje, kvalitetnom kontrolom (upravljanja) rada kotla i ekonomičnim principom rada. Istovremeno Vam nude uštedu troškova pri samoj investiciji, kao i uštedu goriva tokom čitavog vremena eksploatisanja kotlova.

Prednosti ‹‹Smart‹‹ serije kotlova:

 • Potpuno moderan dizajn
 • Kompaktnost kotla
 • Potpuno automatska potpala i loženje
 • Jedinstveno automatsko čišćenje i izbacivanje pepela u spremnik van kotla
 • Garantovana potpala kotla, zbog jednistvenog sistema čišćenja gorionika
 • Veliki spremnik za pelet (cca 120 kg)
 • Toplotni izmjenjivač sa pomičnim turbulatorima i maksimalnim iskorištenjem 96%
 • Automatski regulisan broj obrtaja ventilatora
 • Kvalitetna regulacija za upravljanjem kotlom sa ››touch‹‹ upravljačkom jedinicom
 • Čišćenje kotla samo na kraju sezone
 • Programirani temperaturni limit (kada kotao modulira odnosno automatski smanjuje temperaturu)
 • Sigurnosni prekidač (STB)