Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

Spisak ovlaštenih servisera

Lafat Komerc d.o.o. svaki dan proširuje mrežu ovlaštenih servisera za svoje proizvode, a sve u cilju pružanja što kvalitetnije postprodajne uslugu našim cjenjenim kupcima.

Lista Ovlaštenih Servisera

Bosna i Hercegovina

r/br

MJESTO

IME I PREZIME

FIRMA

TELEFON

1

Banjaluka

Dragan Nikolić

EUROMONT doo

+387-(0)65-900-606

2

Banjaluka

Miroslav Radulović

Samostalni Instalater

+387-(0)65-683-222

3

Bihać

Osman Kazaz

Monter Kazaz or

+387-(0)61-181-052

4

Bihać

Huse Kurtović

ADI-S go

+387-(0)61-770-501

5

Bijeljina

Mihajlo Đokić

Samostalni Instalater

+387-(0)65-517-552

6

Bugojno

Adem Bašić

SZR Univerzal

+387-(0)61-793-957

7

Bugojno

Edin Bungur

SZR Univerzal

+387-(0)62-179-437

8

Bugojno

Meho Spahić

Termo-Aqua doo

+387-(0)61-494-484

9

Brčko

Emir Mehmedović

Samostalni Instalater

+387-(0)61-674-696

10

Cazin

Esad Nadarević

EIO Elektra

+387-(0)61-180-935

11

Cazin

Natko Muhamedagić

Samostalni Instalater

+387-(0)61-236-423

12

Derventa

Mladen Savić

Savić Mont SP

+387-(0)65-499-907

13

Derventa

Ljubomir Savić

Grijanje S

+387-(0)65-562-580

14

Goražde

Mervan Mašić

Samostalni Instalater

+387-(0)61-995-395

15

Gradačac

Vehid Bijelić

Bijelić SZR

+387-(0)61-727-298

16

Gradiška

Sejad Šabić

SHS Zelprom OR

+387-(0)65-250-579

17

Gračanica

Edis Suljić

Samostalni Instalater

+387-(0)61-644-807

18

Kakanj

Armin Kukić

SZR Deltaterm

+387-(0)61-871-359

19

Kiseljak

Hamza Ćeho

Samostalni Instalater

+387-(0)61-997-811

20

Konjic

Remzo Kovačević

Rebrogrej szr

+387-(0)61-839-944

21

Konjic

Ibrahim Ćiše

MBH prom

+387-(0)61-185-706

22

Klokotnica

Adis Mrkanović

Vodomont ZR

+387-(0)61-283-889

23

Lopare

Slavenko Đurić

Samostalni Instalater

+387-(0)65-817-996

24

Lukavac

Emsad Džemalić

Samostalni Instalater

+387-(0)61-258-501

25

Lukavac

Sead Softić

Ecosolar doo

+387-(0)61-710-500

26

Maglaj

BH Ekskluziv doo

BH Ekskluziv doo

+387-(0)61-793-781

27

Maglaj

Armin Sejmenović

TR Sejmenović

+387-(0)61-468-269

28

Maglaj

Besim Halvedžić

BH-Servis IR

+387-(0)61-182-526

29

Modriča

Dragan Vidović

Samostalni Instalater

+387-(0)65-992-044

30

Mostar

Asim Dedić

Samostalni Instalater

+387-(0)61-264-673

31

Odžak

Suad Delić

Delić doo

+387-(0)63-341-148

32

Odžak

Zlatko Ivančić

Samostalni Instalater

+387-(0)63-816-711

33

Orašje

Josip Dominković

Samostalni Instalater

+387-(0)63-825-744

34

Prnjavor

Elvis Softić

Termoflux

+387-(0)65-449-989

35

Sanski Most

Rufad Ćeremić

Samostalni Instalater

+387-(0)61-354-651

36

Sanski Most

Ernes Muratović

Instalacije Muratović

+387-(0)61-231-623

37

Sapna

Adil Selimović

Samostalni Instalater

+387-(0)61-844-845

38

Sarajevo

Haris Hajrić

Samostalni Instalater

+387-(0)61-389-117

39

Sarajevo

Studenac Trade doo

Studenac Trade doo

+387-(0)61-480-270

40

Sarajevo

Almir Muminović

OD TPI SR

+387-(0)61-519-090

41

Sarajevo

Alen Duraković

Plinski Servis OD

+387-(0)61-629-946

42

Sarajevo

Asmir Hamzić

Toplotni Sistemi doo

+387-(0)61-167-727

43

Srebrenik

Hanerix d.o.o.

Hanerix d.o.o.

+387-(0)35-369-288

44

Srebrenik

Solar Tehnic doo

Solar Tehnic doo

+387-(0)63-798-719

45

Srebrenik

Mirnes Hamidović

Samostalni Instalater

+387-(0)61-428-439

46

Srebrenik

Osman Bašić

Samostalni Instalater

+387-(0)61-737-736

47

Tešanj

Muradif Deljikić

Centrosolar

+387-(0)61-792-942

48

Tešanj

Mirsad Dolamić

CG Dolamić

+387-(0)61-758-370

49

Travnik

Dževad Kahrić

Samostalni Instalater

+387-(0)61-922-411

50

Trebinje

Danilo Topalović

Top pelet servis S.P.

+387-(0)65-467-654

51

TRN - Laktaši

AR Klima

AR Klima

+387-(0)51-586-033

52

Tuzla

Ademir Omerašević

Samostalni Instalater

+387-(0)61-430-060

53

Visoko

Hajro Kelemiš

Termoholding doo

+387-(0)61-417-765

54

Visoko

Abid Murtić

Rema OR

+387-(0)62-219-804

55

V.Kladuša

Meho Gračanin

Samostalni Instalater

+387-(0)61-706-285

56

V. Kladuša

Fikret Kuduzović

Samostalni Instalater

+387-(0)61-939-077

57

V. Kladuša

Edin Kazić

Elvag

+387-(0)61-187-854

58

Vitez

Samir Hurem

Samostalni Instalater

+387-(0)61-619-740

59

Zavidovići

Ahmet Avdić

Samostalni Instalater

+387-(0)61-264-537

60

Zavidovići

Fahrija Joldić - PAJAS

Samostalni Instalater

+387-(0)61-175-906

61

Zenica

Vahid Kobilica

Toplota Zenica doo

+387-(0)61-757-806

62

Zenica

Enes Dizdarević

ET Frigo Servis Cooling O.R.

+387-(0)61-137-338

63

Žepče

Dario Jurić

Hili

+387-(0)63-333-763

64

Živinice

Senad Bajramović

Bluetherm doo

+387-(0)61-945-277

65

Kalesija

Nermin Krajinović

Lafat Komerc doo

+387-(0)61-183-878

66

Kalesija

Edin Hodžić

Lafat Komerc doo

+387-(0)61-735-356

Banjaluka
Dragan Nikolić
EUROMONT doo
+387-(0)65-900-606

Banjaluka
Miroslav Radulović
Samostalni Instalater
+387-(0)65-683-222

Bihać
Osman Kazaz
Monter Kazaz or
+387-(0)61-181-052

Bihać
Huse Kurtović
ADI-S go
+387-(0)61-770-501

Bijeljina
Mihajlo Đokić
Samostalni Instalater
+387-(0)65-517-552

Bugojno
Adem Bašić
SZR Univerzal
+387-(0)61-793-957

Bugojno
Edin Bungur
SZR Univerzal
+387-(0)62-179-437

Bugojno
Meho Spahić
Termo-Aqua doo
+387-(0)61-494-484

Brčko
Emir Mehmedović
Samostalni Instalater
+387-(0)61-674-696

Cazin
Esad Nadarević
EIO Elektra
+387-(0)61-180-935

Cazin
Natko Muhamedagić
Samostalni Instalater
+387-(0)61-236-423

Derventa
Mladen Savić
Savić Mont SP
+387-(0)65-499-907

Derventa
Ljubomir Savić
Grijanje S
+387-(0)65-562-580

Goražde
Mervan Mašić
Samostalni Instalater
+387-(0)61-995-395

Gradačac
Vehid Bijelić
Bijelić SZR
+387-(0)61-727-298

Gradiška
Sejad Šabić
SHS Zelprom OR
+387-(0)65-250-579

Gračanica
Edis Suljić
Samostalni Instalater
+387-(0)61-644-807

Kakanj
Armin Kukić
SZR Deltaterm
+387-(0)61-871-359

Kiseljak
Hamza Ćeho
Samostalni Instalater
+387-(0)61-997-811

Konjic
Remzo Kovačević
Rebrogrej szr
+387-(0)61-839-944

Konjic
Ibrahim Ćiše
MBH prom
+387-(0)61-185-706

Klokotnica
Adis Mrkanović
Vodomont ZR
+387-(0)61-283-889

Lopare
Slavenko Đurić
Samostalni Instalater
+387-(0)65-817-996

Lukavac
Emsad Džemalić
Samostalni Instalater
+387-(0)61-258-501

Lukavac
Sead Softić
Ecosolar doo
+387-(0)61-710-500

Maglaj
BH Ekskluziv doo
+387-(0)61-793-781

Maglaj
Armin Sejmenović
TR Sejmenović
+387-(0)61-468-269

Maglaj
Besim Halvedžić
BH-Servis IR
+387-(0)61-182-526

Modriča
Dragan Vidović
Samostalni Instalater
+387-(0)65-992-044

Mostar
Asim Dedić
Samostalni Instalater
+387-(0)61-264-673

Odžak
Suad Delić
Delić doo
+387-(0)63-341-148

Odžak
Zlatko Ivančić
Samostalni Instalater
+387-(0)63-816-711

Orašje
Josip Dominković
Samostalni Instalater
+387-(0)63-825-744

Prnjavor
Elvis Softić
Termoflux
+387-(0)65-449-989

Sanski Most
Rufad Ćeremić
Samostalni Instalater
+387-(0)61-354-651

Sanski Most
Ernes Muratović
Instalacije Muratović
+387-(0)61-231-623

Sapna
Adil Selimović
Samostalni Instalater
+387-(0)61-844-845

Sarajevo
Haris Hajrić
Samostalni Instalater
+387-(0)61-389-117

Sarajevo
Studenac Trade doo
+387-(0)61-480-270

Sarajevo
Almir Muminović
OD TPI SR
+387-(0)61-519-090

Sarajevo
Alen Duraković
Plinski Servis OD
+387-(0)61-629-946

Sarajevo
Asmir Hamzić
Toplotni Sistemi doo
+387-(0)61-167-727

Srebrenik
Hanerix d.o.o.
+387-(0)35-369-288

Srebrenik
Solar Tehnic doo
+387-(0)63-798-719

Srebrenik
Mirnes Hamidović
Samostalni Instalater
+387-(0)61-428-439

Srebrenik
Osman Bašić
Samostalni Instalater
+387-(0)61-737-736

Tešanj
Muradif Deljikić
Centrosolar
+387-(0)61-792-942

Tešanj
Mirsad Dolamić
CG Dolamić
+387-(0)61-758-370

Travnik
Dževad Kahrić
Samostalni Instalater
+387-(0)61-922-411

Trebinje
Danilo Topalović
Top pelet servis S.P.
+387-(0)65-467-654

TRN - Laktaši
AR Klima
+387-(0)51-586-033

Tuzla
Ademir Omerašević
Samostalni Instalater
+387-(0)61-430-060

Visoko
Hajro Kelemiš
Termoholding doo
+387-(0)61-417-765

Visoko
Abid Murtić
Rema OR
+387-(0)62-219-804

V.Kladuša
Meho Gračanin
Samostalni Instalater
+387-(0)61-706-285

V.Kladuša
Fikret Kuduzović
Samostalni Instalater
+387-(0)61-939-077

V.Kladuša
Edin Kazić
Elvag
+387-(0)61-187-854

Vitez
Samir Hurem
Samostalni Instalater
+387-(0)61-619-740

Zavidovići
Ahmet Avdić
Samostalni Instalater
+387-(0)61-264-537

Zavidovići
Fahrija Joldić - PAJAS
Samostalni Instalater
+387-(0)61-175-906

Zenica
Vahid Kobilica
Toplota Zenica doo
+387-(0)61-757-806

Zenica
Enes Dizdarević
ET Frigo Servis Cooling O.R.
+387-(0)61-137-338

Žepče
Dario Jurić
Hili
+387-(0)63-333-763

Živinice
Senad Bajramović
Bluetherm doo
+387-(0)61-945-277

Kalesija
Nermin Krajinović
Lafat Komerc doo
+387-(0)61-183-878

Kalesija
Edin Hodžić
Lafat Komerc doo
+387-(0)61-735-356

Crna Gora

r/br

MJESTO

IME I PREZIME

FIRMA

TELEFON

1

Podgorica

Borislav Đukanović

TEHNO CODE DOO

+382/(0)69-055-110

Podgorica
Borislav Đukanović
TEHNO CODE DOO
+382/(0)69-055-110

Hrvatska

r/br

MJESTO

IME I PREZIME

FIRMA

TELEFON

1

Vinkovci

Vinkoprom d.o.o.

Vinkoprom d.o.o.

+385/(0)32-348-511

Vinkovci
Vinkoprom d.o.o.
+385/(0)32-348-511

Srbija

r/br

MJESTO

IME I PREZIME

FIRMA

TELEFON

1

Beograd

Aquatec shop

Aquatec shop

+381/(0)64-641-6770

2

Beograd

Miloš Čevizović

THERMO AIR

+381/(0)62-225-211

3

Negotin

First Class pr

First Class pr

+381/(0)65-954-7319

4

Novi Pazar

Mirsad Hasić

FRIGO OBOD  SZR

+381/(0)63-615-600

5

Novi Pazar

Mehmed Kurtanović

EL-MET Electric

+381/(0)63-399-555

Beograd
Aquatec shop
+381/(0)64-641-6770

Beograd
Miloš Čevizović
THERMO AIR
+381/(0)62-225-211

Negotin
First Class pr
+381/(0)65-954-7319

Novi Pazar
Mirsad Hasić
FRIGO OBOD  SZR
+381/(0)63-615-600

Novi Pazar
Mehmed Kurtanović
EL-MET Electric
+381/(0)63-399-555

Slovenija

r/br

MJESTO

IME I PREZIME

FIRMA

TELEFON

1

Slovenj Gradec

Nace Kodrun

Stilmetal Int

+386/(0)41-334-952

Slovenj Gradec
Nace Kodrun
Stilmetal Int
+386/(0)41-334-952

Republika Kosovo

r/br

MJESTO

IME I PREZIME

FIRMA

TELEFON

1

Priština

NNP Elias

NNP Elias

+386-(0)49-355-900

2

Priština

Eco Construction

Eco Construction

+377/(0)44-526-507

Priština
NNP Elias
+386-(0)49-355-900

Priština
Eco Construction
+377/(0)44-526-507

Makedonija

r/br

MJESTO

IME I PREZIME

FIRMA

TELEFON

1

Gostivar

Energy Point DOOEL

Energy Point DOOEL

+389/(0)70-899-944

Gostivar
Energy Point DOOEL
+389/(0)70-899-944